Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312 Gods gadeloze Barmhartigheid

duidelijker als dit; niemand kan aanfpraak hebben op de eeuwige gunst van God, dan bij, die met God overeenftemt, die der Goddelijke natuur deelagtig is; niemand kan der Goddelijke natuur deelagtig zijn, die God niet lief heeft met eene ongeveinsde, alle aardfche beJangens verzakende liefde; niemand kan God zoo lief hebben, die niets van Gods Liefde gewaar wordt , die zig niet bekeert van de zonde, omdat God dezelve haat; niemand kan met eenigen grond van zekerheid zig op Gods Liefde verlaten, niemand kan zig bekeeren van de zonde, dan hij die gelooft in Jefus Christus. Wat is er duidelijker ? Geloof en bekcering; geloof, dat werkiaam is door liefde,cn het hart reinigt van alle boze neigingen, geloof, dat zig openbaart door heiligheid, door gelijkvormigheid aan God, door navolgen van Jefus. Wie dit geloof heeft, komt niet in de verdoemenis, maar is door den dood reeds doorgedrongen in het leven. Het is een woord van hem T. die in de waereld kwam, om dat geen voor zondaars te doen, dat nodig was, indien ooit een zondaar met vertrouwen tot ' zijnen Vader zou kunnen naderen,- van hem, die kwam, om zig, als den gcloofwaardigften perfoon in Hemel en aarde, aan de aarde voorteftellen; van hem, wiens woorden geest en leven, eeuwige waarheid zijn; 'van hem, den

eer-

Sluiten