Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316 GoDS GADELOZE BARMHARTIGHEID enz.

dragen, de Vader dit zal fchenken. Het gevoel van onze vervreemding van God T. het gevoel van onze onmagt, onze dodigheid, onze licht- . en kragteloosbeid is allerpijnigendst, maar het is noodzakelijk. De treurigheid, die dit ftnartelijk gevoel in het hart veroorzaakt, maakt de ware vreugd alleen mogelijk, en is van dezelve een voorbode, gelijk de donkere fchemeringen van den nagt, die de morgenftond voorgaan,

verkondigers zijn van de opgaande Zon.

Treurt dan M. G. V. maar niet over God, niet ; over Jefus, niet o ver zijne geboden, treurt over uwzelf, over uwe ongelovigheid, over uwe verharding , over uwe trage zinnelijkheid, over uwe I

menigvuldige verkeerdheden treurt,maar

laat uwe treurigheid niet ontaarten in eene van I God terugfchrikkende angst, niet eindigen in I vertwijfeling, u niet ftorten in zwarte, troos-' teloze zwaarmoedigheid , maar laat zij eene droefheid naar God zijn, u tot den Albarmharti- I gen drijven,die wagt om u genadig te kunnen zijn.

Bij uisniets,en bij God is alles. Allesheeft Jefus verdiend, alles wil bij om Jefus wil fchenken. Alles om God te kunnen geloven, beminnen, aanbidden, verheerlijken.

O God! — geef ons flegts een vonk van geloof aan deze allerheugchelijkfte waarheid — en wij zullen gelukkig zijn. Amen.

IX.

Sluiten