Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖMTREND ZIJNE KINDEREN; $2%

Engelen vergeefs zouden pogen, indien zij het wilden) dezelve aan u begrijpelijk te maken — niet, om ze u voortemeeten — niet, om over het hoe, en warom van dezelve diepzinnige

redeneeringen te houden maar, om u te

doen zien, te doen gewaarworden, dat ze te hoog, te breed, te diep is voor ons vernuft; dat het onze zaak is ons met een dankend geloof te verheugen over de onuitfprekelijkö grootheid Van Gods gadeloze Liefde —■ om u te doen zien, hoe hoog God den diepgezonken mensch in zijnen Zoon verheffen wih O Chriftenen ! zonk er eene flraal van hemelschlicht in uwen nagt, die u de heerlijke toaarde van uwen ftand ontdekte , Van dien ftand, wiens luifter nog agter het vleesch verborgen is, en zo dikwils uit het oog verloren wordt in uwe genietingen, en in uwe lijdingen. God gaf aan u zijnen Zoon •— gevoelt

toch , wat hij u gaf hij gaf U hiermee al*

les alles voor tijd en eeuwigheid! S

Onmagtig—fdiep —doodonmagtig ben ik ü God! om geloof aan uwe liefde in de harten mijner gemêente te Verwekken. Wat kunneri mijne woorden, indien gij ze niet maakt tot

geeft en leven. Op u zie ftaar ik —* op

ü, Almagtige Liefde! — op ü, die duizendmaal getoond hebt, dat gij üwe kragt door" < X 2 mea*

Sluiten