Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 8 DE HEERLIJKHEID VAN GODS LlEFDE

denkbeeld bij aan den anders kleinen mensch l hoe verheft dit hem! hoe verhoogt het alle zijne kragten, alle zijne vermogens! hoe veredelt het alle zijne genoegens! Licht en vrolijkheid ftromen van den lichtenden troon Gods door de geheele Natuur; de gevoelige aanbidder van Jehovah's heerlijkheid ziet het, een traan van dankenden lof zweeft in zijn oog — maar hij gevoelt tevens, dat hij helderer licht geniet, en uit edeler bronnen van vreugd drinkt, als al wat er leeft, nu hij door Gods Genade tot zigzelf kan zeggen. „ God is mijn Vader, „ ik ben zijn kind." Alles is voor hem veranderd alles heeft eene andere gedaante

gekregen hij ziet overal zijnen Vader —

overal fporen van zijnes Vaders Magt, zijnes

Vaders Wijsheid, zijnes Vaders Goedheid

de aarde, die hij betreedt; de Zon, die hem verlicht; de fpijze, die hij geniet; de klederen , welken hij aantrekt; alles wat hij heeft, wat hij ziet, alles is het werk, het eigendom

van zijnen Vader alles heeft zijn Vader

gemaakt ten zijnen nutte hoe heilig! hoe

eerwaardig is hem nu de tempel der Natuur — met welke ftille vreugd wandelt hij in den fchoo» nen hof van zijnen Vader, en gevoelt in de ftem des donders, en in het ritfelen van een blad, zijne alomtegenwoordige nabijheid —hoe veel onuitdrukkelijke blijdfchap geeft hem

de

Sluiten