Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend zijne kinderen. ^SS

de bevrijding van het juk der ellendige dienstbaarheid, dat zij thans torst omdat zij,na

haren aart, deelen zal in de heerlijkheid der

kinderen Gods (*.) en zoudt gij dan niet

naar dezelve uitzien, hijgend verlangen?Zoudt gij ze niet verwagten mogen? Zoudt gij niet in het geen gij reeds ervaart van dit Goddelijk kindlchap , onderpanden vinden van 't geen gij dan ervaren zult ? Geene twijfeling be-

klemme uw hart ftaarc verwagt ■

dankt aanbidt en roept in den bran-

denften druk, vrolijk uit, ziet! hoe groote liefde de Vader aan ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd

worden.

Johannes fprak tot menfchen, welker gezindheden omtrend God en zijnen Zoon hij zoo wel kende, dat hij vrijmoedig hun den beminnelijken , den volzinnigen , den veelbeduidenden naam van kinderen Gods kon geven. Helaas! die tijden zijn verdwenen. De menigte van menfchen, tot welken wij thans fpreken, aan welken wij de rijkdommen van Gods Vaderliefde in Chriftus ontvouwen, beftaat uit

men-

O Rom. VIII: 19-21.

Z 2

Sluiten