Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de sneeuw» 385

deeltelijk in den Zomer, en wordt dan de bron van veele kleine rivieren niet alleen, maar ook van veele groote rivieren, die door het grootfte gedeelte van Europa dromen, die aanzienlijke volkeren aan elkander binden, en hen in ftaat ftellen, tot het gemakkelijk voeren van den wijduitgeftrekften koophandel. Als gij dit hoort M. V. moet gij dan niet erkennen, dat de Sneeuw eene weldaad is ? Moet gij dan niet de goedertieren voorzorg van den Schepper bewonderen, die deze onuitleegbare voorraadplaatfen van Sneeuw daar verordend heeft, tot fchatkameren van verfchillende zegeningen ? Moet gij niet de gadeloze Goedheid van hem aanbidden, die door deze verwonderlijke inrigting gezorgd heeft, voor het beftaan van duizend menfchen , in verfcheiden hemelftreken, die op verfcheiden wijzen van dezelve hun voordeel trekken ? Ik zou u van ongevocligheidmoeten befchuldigen, M. V. die uit eene doemwaardige, onmenfchelijke baatzugt wierd geboren, indien gij dit niet wildet erkennen.

Maar wat is het nodig, u tot de Alpen te brengen , om te leeren, dat de Sneeuw Gods Goedheid verkondigt ? De gelegenheid, om dit optemerken, is nader bij de hand; gij kunt dit zien op uwe koornakkers. Gaat, betreedt die weldadige gronden, in welken gij het dierB b baar

Sluiten