Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Sneeuw. 391

niet leerdet verheerlijken , in de Sneeuw. En deze verandering zal er niet komen , indien gij u niet losmaakt van die heerfchende, algemeenverbreidde, lust tot klagen, en lusteloosheid tot danken. Dat dit dan een einde neme bij u G., al wilde de geheele waereld voortjammeren, voortzugten, voortmorren, en ondank. . baar zijn. Treedt naar buiten; beziet de Sneeuw, terwijl gij u herinnert aan mijne aanmerkingen ; befchouwt ze als af beeldzels van den luister uwes Scheppers; weert de onlust uit uw gemoed; denkt dat alle de daden des Heeren goed, en wijs zijn ; leert te geloven, 't geen gij niet begrijpen kunt; herinnert u de voordeelen der Sneeuw, uit de ervaring van vroeger jaren; laat God zorgen, en vreest hem. Menfchen! dan zal uw oog vrolijk, uw hart warm worden - dan zult gij God leeren kennen , gevoelen, genieten — dan znlt gij fchoonheden in de Sneeuw,in alle Gods werken vinden, die voor den agtelozen verborgen zijn — dan zult gij eene heerlijke rust in uw hart gewaarworden dan zult gij, in het midden

van morrende klagers, kunnenljuigchen —en , terwijl gij u op eene regt menfchelijke wijze verheugt, een regt menfchelijken pligt verrigt, zult gij u aan de allergewigtigfte waarheden kunnen herinneren.

Bb 4 lK

Sluiten