Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2* )

meest in acht neemen ? — aan welke dwaas* heid, zwakheid en zonde fta ik meer dan aan andere bloot? — mogen onder een verlicht volk bij niemand onbekend — noch onbeanuvvoord blijven; want die hierin onkundig is , ontbeert juist het allergewichtigfte gedeelte der verlichting, dat rechtftreeks opleidt tot goede zeden , en onmiddeüjken invloed heeft op de bevordering van dat groote oogmerk. — Den mensch , die anders verlicht mag heeten , en in die dingen een vreemdeling is , kan men met recht vergelijken bij iemand , wiens oogen in de verte treilend gadellaan, maar het nabij zijnde niet onderfcheiden kunnen. Is dit laatlte een groot gebrek aan het gezicht — zo is het eerfte een hoofdmangel aan het denkbeeld der waare verlichting. Ken u zeiven — was daarom de raad van alle wijzen. Beproef u zeiven — is de vermaaning der Heilige .Schrift, waardig om met onuitwischbaare letteren in de harten van alle menfchen gedrukt te worden, indien verlichting ooit hun deel zal zijn.

DERDE STUK.

Het derde ftuk van het groote geheel — is voorwaar niet minder gewichtig: ,, dat, ,, namelijk, ieder Lid van den Staat eene ge,, vestigde kennis hebbe van dat tijdelijk be,, roep, 't welk hij op deeze aarde moet ver,, vullen."

Praktijk alleen (hoe verre men het fomwijlen ook daar door moge brengen) is hiertoe, zo mij voorkomt , niet genoegzaam; maar zal het volk waarlijk verlicht zijn, zo is het

no-

Sluiten