Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54 )

drog, dieverij, valfche handel en veele andere ongerechtigheden zullen in haar gevolg zijn , die oen boezem van den Staat zelf voor het toekomende geflacht verderven. — Geef de menfchen eerst — brood . en leer dan hen deugdzaam worden, Want een braaf gellacht van bedelaars is — een republiek van plat o. Maar de gezegende middenftand, waar in de menfchen even verre zijn van drukkende zorgen, als van lichtzinnige ongebondenheid, deeze zal het volk opleiden tot de edele deugden van eerlijkheid, trouw en godsvrucht. En , om dit te bevorderen , is beroepskennis in de waare beteekenis van het woord, het heilzaamde middel.

IV. Zal ik nu (in de vierde plaats) ook nog bewijzen, dat het belangrijk is voor de zeden des volks, indien in een Staat alle de inwqonérs recht bekend zijn met hunne pligten? o! dit ware het zelfde als te betoogen

— dat de zonne verwarmt. Ieder moet het Iaatfte gevoelen, en het eerste dringt zich van zelf aan elks gezond verftand op. Wel is waar, het weeten van deeze pligten fchenkt ons geen afdoend bewijs, dat zij betracht zullen worden; maar dit weeten — is toch eene nood zaak lijk voorafgaande voorwaarde, zonder welke de waarneeming niet denkbaar is.

— En hier moet ik ftille Haan op eene bedenking . die metrmaalen gehoord wor :t : als of alle menfchen, wie zij ook zijn mogen, genoegzaame kennis hebben van hunne verpügringen en van de draugredemn hen daartoe verbindende; dat dus derzei ver onkunde, over het geheel, geen oorzaak is van de gebrekkige

Sluiten