Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 73 y

K^tTn Z ber°lP' no* * verdofte

neer, dat hij den weg baant en de midd-den n omloop brengt, die alleen in ft,at aim om licht en kennisie, om c ,huur en zedehfchrid

mu.'eiui — ook deeze oogmerken hn' het gros des volks moet helpen V rvuïn Waï. fijk, memarjd heeft meer aanipraaken Techt

weik^akt om zijn bWtïp ^tiscVwaÏÏ

Dnch, in vergelijking van het gehee! ziin dezulken ,n het Bauafsch Gemeefebest m ï maar zeldzaame verfchijnfels, en n"S andêrï dat,i uitzonderingen op -kn gr.meén n reïe? Veele kunnen eerder fchoofvealervers naamd worden. Immers , fchootf 1 lt van die geenen, welke zedeloos leven met

den ,n de harde ke tenen van domheid, bit geloof en vooroordeel; menfchen .Geniét in Haat zijn één gedeelte der, in he:t eerfte hoofddeel gefchetfte \ OlksverlichS "de ren bij te brengen, ja die zelve n,.g m-t hun

behalven deeze, zin Vr ™ir fchoolmeesters , clie^mede gehed" ISg en oorzaak zijn , dat VolkJUSifiJ geeï

op.

Sluiten