Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( U4 )

mijn zaak niet, daar niemand bij mij bekend is. Docb bun roem is niet groot En veel goeds kan men ook, in dit opl zicht, met van hen verwachten. Immers is het bekend , dat veele, eb misfchien de meesteyöp het Tooneel treeden,niet om dat zij 'er toe opgeleid zijn,niet omdat zij door oefening zich daartoe bekwaam gemaakt hebben, maar om onderhoud te vinden. En fchoon zij ook — onfchuldig van hart derwaarts heenen gaan, zijn 'er zo menigvuldige verzoekingen, die hen omrmgen, dat zij in het grootfle gevaar zijn om verleid te worden (*).

Wat is het middel om beide deeze gebreken weg te neemen ?

Het zelfde als bij het fchoolweezen — een Kweel-fchool. En waarlijk, fchoon men mij misfchien veracht of befpot, dit is wel der moeite waardig. Want daar de Schouwburg in een Staat, bijzonder in een tremeenebest, zeer wel een nuttig fchool der zeden en der verlichting worden kan, zo kan ook zulk eene inrichting niet beneden de waarde zijn van de wetgeevers en regenten des Lands - ja de Natie zal op den duur de onkosten daarvan overvloedig betaald vinden.

Ik

C*) Deeze verleidende verzoekingen zijn ten deele

&JiïVe™jS: Va" daar' ™ de genoemde' Lefnebberij-Comedien niet zeer raadzaam zijn en yeele rtiuntcwnvrienden, met reden, daar teeen

Sluiten