Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 129 )

de Genootfchappen ; daar het werk der Redering algemeen zich mtftrtkken, minder teeenftand vinden en over alle de ceelen van den Staat het licht gelijkelijk verfpreiden zou. — Het is waar, koste moeite en - geld. Doch beide deeze opofferingen ziin zo gemeenrmttie dat de Vaderlands-lievende ReSent voor het eerfte dubbele belooning kreeg En het geld — o! wie zou daartoe niet gaarne bijdragen, zo het nodisr ware? Maar het zal met eens nodig Sin, indien maar de fommen, die te vooicn aan de zogenoemde publieke kerk hefteed wierden, indien maar de gelden, die aan overtollige ambtenaaren te vergeefs en aan anderen te menigvuldig veripild zijn, daartoe, volgens de regelen eener wijze oeconomie, aangewend, worden. Zo deeze niet genoegzaam zijn, zij zullen ten minsten eene zeer wijde gaaping kunnen vervullen.

VT Het zesde middel, dat insgelijks aan het gewenschte oogmerk met weinig dienst zoude doen is: de aanhoudende zorge van de Maatfchappij: tot Nut van >tXltemeen> en van andeie daaraan geliike Vaderlandfche Gezelfchappen, die tè zamen hun werk gemaakt hebben, en nog maaken, om het edel plan eener waare Volksverlichting te helpen volgeren. O'- zij zijn Tiet, die veel bijgedragen hebben, en nog meer bijdragen

Sluiten