Geen zoekvraag opgegeven

  • / 138
Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 134 )

der Maatfehappi een middel w«r.,en om aan de zeden vendelende Volks" verlichting Van dienst te ziin' Dit Wft

ten wjt ook de uitkomst moge zijn van zijnen arbeid, bij heefr voor zich X-

lZrhlz°^h^,^^ dat liefde voor de waarheid en 't nut van 'talge-

dus de krachten gering, de beoordeelaars zullen (gelijk ik vertrouw) den goeden wil miskennen noch verachten. « eindig me de zinfpreuk, die de geheele wensch is van mijn hart •

„ Eedle vraagbaak van 't verftand; „ Morgenzon van t heilrijk Eden; „ Waardst gefchenk van 's Hoog/lm hand; „ Schat des Jlerv'lingt; dierbre Reden! „ Dat uw licht, in zegepraal, „ Onzen geest met licht beflraal !

Christelijke Gezangen bij s e p r:

Sluiten