Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

maar ook die bezigheden zelve, kunnen ons deszelfs waarde leeren. Door-den vlijt van den Boerenftand wordt de natuur opgefierd, worden veele foorten van gods gefchapene dingen onderhouden en aangekweekt, en zoo geleid, dat zij beandwoorden kunnen aan de oogmerken, waar toe god ze fchiep; daar door worden de nuttigfte dieren gevoed en verzorgd, en eerst recht nuttig gemaakt voor de menlchen ; daar door worden de fchatten van gods wijsheid en goedheid uit de aarde opgedolven, die de genoegens der menfchen ontelbaar vermeerderen: zoo dat het Maatschappelijk geluk niet aüeen grootelijks bevorderd wordt, door 't Boerenwerk, maar de deugden van god door het zelve worden openbaar gemaakt, z;jne Schepping tot zijne eer opgeluisterd, en zoo wel redenloze als redelijke fchepfelen in deszeïfs nuttigheden deelen. Welke bezigheid is 'er bijna onder de menfchen, van welke zoo veel tot lof gezegd kan worden, die zoo alle opmerkzaamheid tot zich trekt!

4-

In den Boerenftand kan men zeer aanzienlijk worden.

Is de Boerenftand voor het algemeen zoo nuttig en zoo belangrijk voor de Maatfehappij, wie, die wel denkt, Ichat dan niet den Landman hoog, die zich in zijn beroep wel gedraagt, en zich bevlijtigt op eene veiftandige waarneerriing van zijne bezigheden? Daar èn

bc»

Sluiten