Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

zijn vader geleerd wierd om alles met overleg te doen, en die daar door een juist oordeel heeft gekregen, wordt nu anderen zoo voorgetrokken, dat elke boer hem hebben wil., als 'er maar wat bijzonders te doen is, daar een goed oordeel toe vereisent wordt; en daar door verdient die man buitengewoon veel geld. Leert dan uit dit voorbeeld, hoe nuttig' her is, om zijn oordeel altijd te gebruiken, en het alzoo op te fcherpen.

4-

Legt u altijd met ijver toe op de wadrneming van uw beroep, en wacht u voor luiheid.

Een traage arbeider,een loome luiaart wordt arm , maakt de zijnen arm en zondigt zeer tegen god: Luiheid doet hongeren zegt salomo, Spr. XIX: 15. Een weinig Jlaapens, een weinig Jluimerens, een weinig handvouwens, al neder liggen de, zoo zal u de armoede overkomen als een wandelaar, en uw veeier lei gebrek als een gewapend man. Spr. XXIV: 33. 34. — In het Boerenwerk moet alles op zijn tijd gedaan worden, indien de Landman zijne zaaken goed in orde zal hebben, en dezelve hem een goed beftaan zullen geeven. Als _ hij den rechten tijd van zaaien, maaien, inzamelen verzuimt, dan kan hij van zijn land op verre na zoo veel niet maaken als een nabuur, die naarftig op den tijd past. — Schroomt nooit zulk een werk dat nuttig ïs, al is het in uw ooo- juist niet volftrekt nodig. Zoo veel beter het0 land bearbeid wordt, zoo veel meer kan

het

Sluiten