Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

Landman, om, a!s de geleffenheden voordeeligst zijn, zijne zaaken waar te neemen ; en voeren hem allengskens tot gebrek; ja in zommige gevallen kunnen fmertelijke kwaaien, die u voor altijd ongefchikt maaken,om uw werk wel waar te neemen.. de dood zelfs, daar uit voordkomen. Om maar één eenvouwi^ voorbeeld bij te brengen: als men na zwaaren arbeid, wanneer men fterk zweet, op eene onmaatige wijze kouden drank drinkt, en den lust daar toe gulzig voldoet, dan ftellen wij ons zeiven in doodsgevaar, gelijk meermaalen gebleken is. Zijt dan, om dit alles, in allen opzichte maatig; wacht u voor overdaad , drift, en iedele, onttuimigevermaaken, op dat gij niet v\ior den tijd oud , zwak of arm wordt. De vreeze des Heeren vermeerdert de dagen, maar de jaren der godloozen worden verkort. Spr. X". a-7. Die blijdfehp lief heeft, die zal gebrek lijden. Spr. XXI: 17.

8.

Neemt eene behoorlijke fpaarzaamheid in acht.

Spaarzaam te zijn beftaat niet daar in, dat men zich zeiven en de zijnen het no ligiè onthoudt ; neen, dat is gierigheid. Ook niet daarin , dat men alles bij' een fchraapt wat men kan, op wat wijze ook: want dat is of zondig eigenbelang , of onrechtvaardigheid. Maar fpaarzaatnheid ftaat over tegen onnut en verkwistend gebruik , of liever misbruik van gods gaven, en beftaat daar in, dat men zich in zijne uitgaven fchikt naar zijn vermoC 3 gen

Sluiten