Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

14-

Slaat altijd behoorlijk acht op de lesjen en het voorbeeld van anderen.

Wanneer anderen u in het een of ander onderrichten, u eene andere handelwijs aanprijzen, dan die «ij gewoonlijk volgt, of zelve voorgaan met eene andere behandeling van zaaken, dan moet gij daar omtrent niet achteloos zijn, en nog veel minder dat zonder onderzoek , zonder beproeving veroordeelen; maar gij moet dat oplettend in overweeging neemen, of het niet nutrg en goed zou zijn, om naar hen te hooren of hen te volgen. Beproeft alle dingen, behoudt het goede, i Thesf. V: ai. dit zèide paultjs daar voornamelijk met betrekking tot onderfcheidene ftelfels of voordragten van Godsdienst en Zedenkunde. Maareven op dezelfde wijze behoorde gij ook te werk te gaan in zanken op uw tijdelijk beroep betrekkelijk. De behandeling van de landen en het vee, van koorn en boter, is bij allen niet gelijk, en "er wordt wel eens iets nieuws uitgevonden in dit (luk. Het zou verwaandheid zijn zich te verbeelden, dat zijne eigene gewoonten in alles a'.tijd de beste zijn: zoo lang men ook de meeningen en gedragingen van anderen niet onderzocht heeft, kan men zulks onmogelijk goed weeten;daarom flaat altijd oplettend acht op de lesfen en het voorbeeld van anderen, en volgt het goede , dat gij daar in vindt, getrouw op , evenveel van wien het komt.

Sluiten