Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 47 )

wat leeren kunt; wendt ze dus doende aan tot befchaaving van uw verftand, en tot verbetering van uw hart, ten einde gij bekwaam moogt worden om te wandelen waardiglijk den Heere; tot alle behaaglijkheid-, in alle goede werken vrugt draagende, Col. I. 10.

16.

Denkt bij tijds aan de eeuwigheid, en bereidt u tot dezelve.

Daar wij allen moeten iïerven, en op den dood het oordeel volgt,zoo behooren wij veel aan de eeuwigheid te denken, en door Godzaligheid van onzen jeugdigtten leeftijd af oa& daartoe voor te bereiden. Vergeet uwen god niet; neemt den Godsdienst vlijtig in acht,, en oeffejit dien bettendig uit, niet alleen in het openbaar , maar ook voor u zeiven en met alle uwe huisgenoten. Neemt bij tijds met josua het vast befluit: Aangaande mij en mijn huis, wij zullen den Heere dienen, Jos. XXIV: 15. Zijt met cornehus Godzalig en vrezende god met geheel uw huis, en doende veele aêlmoefen aan het volk , en god gedurlelijk biddende, Hand. X: 2. Laat het onderwijs en de ftichtlng van u zelvea en van uwe huisgenoten, niet geheel alleen over aan uwe en hunne leeraars en onderwijzers, maar zoekt eikanderen fteeds voor te lichten en te ftichten, door elkander iets nuttigs voor te lezen of te verhaalen, en zedelijke, godsdienrtige onderwerpen voor uwe gefprekken uit te mezen. Op zulk werk volgt doorgaans een ruime

Sluiten