Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 48 )

me zegen , die ons ook in de eeuwigheid ftof tor blijdfchap zal opleveren. Want zoo wat de mensch zaait, dalzal hij o k maaien. Die in zijns zelfs vleesch zaait., zal uit het vleesch verderfenis maaien, maar die in den geest zaait, zal uit den geest hel eeuwige leven maaien. Doch laat en wij goed doende , niet venragen: want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verflappen, Gal. Vi: 7—9

17-

Slaat geen blind gelo f aan iets, wat het ook zij, juist om dat het van veel en vast gefield' wordt; omhelst niets zonder onderzoek en overweeging.

Veele dingen worden van zommige menfchen vastgedeld , waar voor geen grond of reden is, alleen maar om dat zij van jongs af dezelve gehoord hebben, of om dat anderen hun die als waarheden voordellen, terwijl zij zelve daar over niet nadenken of onderzoeken. Deze dingen noemt men

VOOPvOORDEELEN.

En daar bij wil ik u wat meer opzettelijk bepaalen. — Als alle ongegronde dellingen , die bevooroordeelde menfchen op goed geloof hebben aangenomen, onfchadelijk waren, dan kon het zoo veel kwaad niet, of zij dezelve bleven vast houden. Maar om dat er veele (chadelijke vooroordeelen zijn, en het van het grootde belang voor ons is, dat wij vrij

van

Sluiten