Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 69 )

naame cn nuttige wijze bezig te houden. Wanneer gij u daar veel op toelegt, dan zult gij dikwijls zien ,dat dingen, die van de meeste menfchen niet opgemerkt worden, ja zelfs dingen waar voor zommigen beeven, de grootite nuttigheden aanbrengen. Bij voorbeeld: Gij weet nu uit het voorige,wat een onweder is. Als gij daar nu verder over nadenkt, waartoe de donder en blikzem er is, of zij ook voordeel aanbrengen, dan zult gij bevinden, dat daar door de lucht gezuiverd wordt van ïüler'ei voor ons nadeelige ftolfen, dat daardoor veele infekten, die in de lucht omzwerven, fneuveleu, en dat daar door de regen, vervuld met ontbondene vruchtbaare deelen, los raakt, die alles befproeit. Zoo dat het onweder'menfchen en beesten in eene frisfche, zuivere lucht doet adem haaien, dezelve \ ooiverdikking en verfchroeijing bevrijdt, en aan allerlei planten, vruchten en gewasfni nieuwe levenskrachten mededeelt. Waaruit blijkt dat een onweder eene zeer groote waarde heeft, voor alles wat op aarde leeft. — Om nog een paar voorbeelden in het kort bij te brengen: Hebt gij, volgens onze vorige les, onderzogt, hoe een fpin beftaat, hoe zij werkt en handelt, onderzoekt dan ook of een fpin eenige waarde heeft, eenig nut of voordeel met haar aanwezen aanbrengt, of er ook reden is voor haare bezigheden. En daar een ander, die niet onderzocht heeft, alleen maar van een fpin kan zeggen, dat dezelve ecu lelijk , vergiftig en gevaarlijk dier is , zult gij door uwe oplettendheid cn onderzoek het volgende te weeten komen: Dat de fpin de E 3 , lucht

Sluiten