Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

voor het toekomdige een ftil vertrouwen ftellen, en ook onvermoeid zijn in het bevorderen van nut. cn welzijn.

Doet god aan allen wel, in 't bijzonder aan alle menfchen, dan zal ik ook alle gods fchepzelen wel behandelen, en in het bijzon» der weldoen aan alle menfchen, wie zij ook zijn, waar ik maar aanleiding en gelegenheid vinde.

Straalt in het maakzel van elk fchepzel, in het beduur der planeeten, van wind en weder, in alles gods liefde tot orde door, ik wil ook mijn werk cn alle mijne zaaken goed op orde hebben, nimmer zonder plan, nimmer znnder overleg werken, maar zoo, als 't mij na rijp beraad best toefchijnt.

Zie ik hoe allerlei fchepzelen vergenoegd en 'te vreden zijn, als zij het nodige hebben, ó! daar aan heb ik ook genoeg, ik zal dan ook te vreden zijn, al leef ik niet in overvloed.

Zie ik de redeloosheid der dieren, dan wil ik denken, hoe god mij boven hun bevoorrecht, hoe verre ik boven hun verheven ben, en altijd redelijk verftandig te werk gaan.

Toont mij het fchaap zachtmoedigheid, de koe mildheid, het paard kloekmoedigheid en ftandvastigheid, de hond oplettende waakzaamheid , ik wil die deugden van hun leeren en dezelve ook uitöeffenen, en zoo ook alle andere goede hoedanigheden navolgen , die ik in de fchepzelen zie. De kvvaade zullen mij tot waarfchuvving dienen om ze zorgvuldig te vermijden.

Bemerk ik in de geduurigc verwisfeling der

jaar-

Sluiten