Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 77 )

Maar weet gij wel, wat gij vooral onder het oog moet houden, waar het voornamelijk op aan komt? Ja, zult gij zeggen, d;iar op dat wij het gelezene in beöeffening brengen ; dat wij daadelijk zoo beftaan, zoo denken en zoo handelen, als ons hier geleerd wordt, -u , legt u daar op dan met allen ernst en ijver toe, dan zal het u wel gaan, uw geheele ie ven door, en dan zullen alle braave menlchen zich over u verblijden, en u met alk tederheid beminnen.

PRODESSE DOCENDO.

Sluiten