Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7 )

aan geestvermogens verbindt: nadien de uitbreiding en de vermeerdering van delaatiten, Wel deegehjk tot ons oogmerk behooren.

„ Meen," zegt een tweede gisfer, die ons oogmerk beter waant te begrijpen, doch tevens aan de andere zijde afdwaalt: „ deze Maa^., fchappij wil geene geleerde , maar wel be„ fehaafde lieden, uit den gemeenen burger5, ftand doen voordkomen. Zij wil dien kring veredelen, en elk gemeen mensch eene wel„ gemanierdheid doen verkrijgen, die hem de „ theecafei derfatfocnlijke lieden niet alleen; „ maar zelfs het ontleden der ganfen, patri],, fen en ander wild , op een groot Suttpé* „ en voor het aanzienlijkst gezelfcnap, zal

waardig maaken. Zij zal die ftiive

„ houding en bedeestheid, die ons zó zeer m „ hem misftaac, door eenen losfen zwier en ., vrijmoedigheid doen vervangen. Hij zal openhartiger worden ; eeh bezef van het waare fchoon verkrijgen, en welhaast alle die aandoeningen gevoelen, die een net ge„ maakt kleed, of een naar de mode opge„ toomde hoed, in elk vertederd harte kan. „ verwekken. In 't kort, hij zal op den si wensch der Maatfchappij eerlang geheel ver., fijnd , in alle kringen kunnen verkeereu , „ zonder dat hij meer geld of meer deugd , dan voorheen, zal behoeven te bezitten, welke j, beide hem de Maatfchappij toch met geeven

" Het zij verre, dat ik de befchaaving geheel buiten het plan dezer Maatfchappij zoude willen fluiten. Doch, in zo verre de befchaaving meer voor het gevoel en de verbeelding, dan

voor het verftand werkt; ■ in zo verre zij

A 4

Sluiten