Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

ia de voorwerpen opmerken, maar zelfs genoegzaam doorzien kan, in hoe verre dezelve eenige betrekking op hem en zijne beftemming hebben ? — En welke plichten daar uit voor

hem voordvloeijen ? Gebruik maakende

van zijne nieuwsgierigheid, die hem naar de fchavotten en andere bloedige tooneelen doet voordhollen — zullen de proeven dit best kunnen betoogen-

Zij, die alle nieuwe ontwerpen afkeuren, om dat het nieuwe ontwerpen zijn; en bij het

oude blijven r om dat het gemakkelijk

is; zullen niet nalaaten onze poogingen te befpotten: dat ook veel ligter gefchiedt, dan het belagchelijke 'er van aan te toonen. Zij zullen mogelijk voorwenden: dat wij wat laat beginnen , nu 'er reeds zo veele Eeuwen verloopen zijn, in welken wij geene fpooren, van zulk eene verlichting voor den gemeenen man, aantreffen. Dan, hier kan men gerust op andwoorden :

Eerftelijk: dat, indien het doel nuttig is, f waar aan men geenzins twijffelt) het vér verloop der Eeuwen dan juist aanwijst, dat het hoog tijd wordt om alles in het werk te ftellen, wat dat ontwerp kan bevorderen.

Ten tweeden: dat de grond van vertraaging, dienaangaande, meer in den toeftand van andere rijken en flaaten, dan wel in den onzen moet gezogt worden, nadien men in fommige landen den Itelregel vol houdt, welke wil: dat een arm en onkundig volk best te bcheeren is.

Ten derden: d*.t de oude volken, om dezelfde reden , geene fpooren van zulk eene verlichting kunnen opleveren, nadien zij dezelve maar tot zommige lieden ukftrekten, welke

Sluiten