Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * *

Eens zal 't gemeen z'jn fpoor verhaten. Een fnoode giftbron vlieden, haaten,

Die de onkunde over 't land verfpreidt. En, hooger dan deNijl gezwollen Heur drinkers droomend voord doet hollen i Daar zij hun dwaaiing voedt door fchijn van zaligheid.

• * *

Of zou het hoogst volmaakte Wezen;

Dat wil, dat wij hem kennen, vreezen,

De waarheid zoeken waar zij is; Een deel van 't menschdom laaten drijven, En, voor 't geheel zijn wetten fchrijven? Een mensch ten klomp doen zijn van dikke duisternis!

* * *

De zon zou al het fcheplel lichten, Verbaazing, wondren, eerbied (richten;

Maar de eeuwge fchepper van 't Heelal, Die duizend zonnen hier doet fchijnen, Daar op zijn wenk kan doen verdwijnen , Zou, als verzonken zijn, in't floers van 't wuft geval?

B 3 Zou

Sluiten