Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

* *

*

Zou de Almagt zo heur doel verliezen? Een eeuwig licht het duister kiezen?

De geest naar rneerdre kennis ftaan? 't Heelal van orde en fchoonheid blinken? Maar de eodle mensch Gods hand ontzinken? — oDomheid ! voert ge uw'glans op zulke (telfels aan?

* *' *

Geen wonder dan, dat deugdgezinden Die dwaaling onbeftaanbaar vinden,

Met alles wat natuur ons toont! Geen wonder, dat de onwinbre reden Die «iwaaze leer heeft afgeftreden: Daar't heilverbond den mensch met kundigheden kroon t.

* • *

Die alles moete uw pooging flaaven. Verlichr, verlicht met vreugd, die braaven,

Wier mindren ftand uw zorg ontmoet. Onttrekt hun geest aan 't asrdfche duister, De waarheid krijgt meer glans, meer luister, Hoe meer 't doorzoekend oog in heure fchatten wroet'.

Uw

Sluiten