Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 ;

* *

*

Gean Marathonfche L^gerhelden, Geen Hannibals die Romers velddenj Geen Xïïrxes heeft dien roem geplakt. Geen woesre temmers van gedrochten Meer zege in 't bloedig veld bevechten, Dan gij, die de eêlfti kroon op dierbre hairen drukt.

* *

*

Heur glans kan alle glansfen tarten, Daar gij, in overtuigde harten,

Een gloed voor 't algemeen verfpreidt. Gij doet zijn dankbre traanen rollen, En, vlietende, tot paerlen ftollen, Wier heldre glans nog blinkt in 't ruim der Eeuwigheid.

* * *

Ziet daar uw loflijk doel voldongen! Hier zweeve uw lof op duizend tongen!

Verlichting fchenke u 't zaligst lot! Gints ziet ge een choor van Englen glimmen, Om, juichend, met u op te klimmen Tot aller menfcheu vriend! — tot aller fchepflen God!

CHOOR-

Sluiten