Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(34)

me, als nutteloos en fchadelijlr , verwerpen, zo o 'k het naadeelige en verderfelijke, als begeerlijk befchouwen; behalven dit, kunnen wij, in de gevolgen van onze keuze, bedrogen worden. Een goede zaak, hoe nuttig die fchijne, kan in zich zeiven ontaarten, door verkeerde bijvoegfels en omftandigheeden ; doch daar en tegen kan nogthands dit toevallige, nimmer de waardij, van deugdzaame grondbeginfels, weg neemen, noch verminderen.

Moezeer hier uit blijkt, dat de heilrijkfte bedoelingen, en nuttigde onderneemingen, niet altoos de gewenschte en verwachte uitkomst kunnen hebben, zo is nogtans zeeker, dat de jVlaatfchappij in 't gemeen, voor elk bijzonder nadeel van dit foort, een langzaam, maar uitfteekend voordeel moet genieten. Zo kan de onderneeming van eenig bijzonder mensch, hoe zeer voor hem in 't bijzonder ongelukkig uitvallende, nogthands een gantfchen Staat,in 't vervolg van tijd, tot groot voordeel {trekken.

Indien deze uitkomst, door de ondervin* ding bevestigd wordt, van welk eene uitgeftrekte nuttigheid voor de famenleeving moeten dan niet alle inftellingen zijn, die eene onmiddelijke verbetering van zeden, en vermeerdering van kundigheeden beide ten doel hebben , en tevens de vorm en regel van 's menfchen daaden en hunnen voorfpoed bevorderen.

In welk land is meer de hand geflagen aan de beste Opvoeding der Kinderen, dan in ons Gemeenebest ? en waar is de onderneeming met beter uitilag bekroond V Dit bewijzen de vergelijkingen van de verfchillende

fmaa-

Sluiten