Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35)

fmaaken van veifcheiden natiën met de onze: De zeden groeijen het weeligsr op vrije gronden; zij kwijnen bij flaaffche onderdaanen. De eerde leiding ter opvoeding van de jeugd, heeft reeds een gewigtig aandeel in de bevordering van de opvoeding zelve. Van deze hangt grootelijks de fmaak, met de zedelijke bedrijven, af. De beminnelijkheid der deugd , en afkeer der ondeugd, kan door voorbeelden al vroeg. en, als met de pap , ingegeeven worden ., 't Is onbetwistbaar, dat de nei,, gingen van 's menfchen hart, worden ge5, wijzigd naar voorbeelden: maar het is on,, mogelijk, dat onze begeerten zich kunnen ,, uitftrekken tot onbekende dingen "

Waren in ons gezegend Gemeenebest t door overvloed, de weelde en verkwisting niet gelijktijdig met de verbetering in opvoeding en zeden toegenomen , wij zouden thands de nuttige gevolgen van die heilrijke bedoelingen en oogmerken, wegens de zedelijke opvoeding - veel beer ondervinden: wij zouden gelukkiger d3gen beleeven, dan onze vadeien De ziel verliest heure volmaaktfte hoedanigheeden , aoor de begeerlijkheid des wellusts . en, daar zij dikwerf, met een bedorven fmaak in het hart , de vertooning en houding aanneemt van braafheid, fchijnt zij iets te zijn, dat ze inderdaad niet is. Hjef van daan de verborgen voortgang der ondeugden, welke, zo het fchijnt, geen leidsman op den weg noodig hebben, en zonder meester geleerd worden

'c Is hierom dan, dal aan de voortplanting van goede zeden, niet genoeg kan gearbeid, en het onkruid niet genoeg kan uitgewied.

C 2 wor-

Sluiten