Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C42)

halven dit voortreffelijk werk, lee^t balax-

SERD, CAMPER , DES ÜSSARTS Cn

grashuis. Leest het volledig Leerftelfel van opvoeding uitgegeeven door campe.

Daar is een ander gebrek in de opvoeding, dat minder opgemerkt wordt, endaarom minder algemeen bekend is. Dit gebrek heeft vooral plaats bij zulke menfchen, die, binnen korte jaaren, in veel kinderen vervallen, en bij zulken is dit gebrek, ik beken het, niet volkomen te vermyden- 't Beflaat daarin, dat vaders, die met een omflagtig beroep bezet zyn , en moeders , die veel j'onge kinderen hebben, geen acht genoeg ilaan op die kinderen , welke ouder zijn, en dikwerf geheel verzuimen, om die, door gefchikte perfoonen bezig te houden cn te beftuuren. Ik heb kinderen van 2 of 3 jaaren , in een hoek zien nederplakken , om beuzelingen hooren bekyven; terwijl met de gepaste bezigheid van een kinderfpel, een prenteboekjen, of eenige kinderlijke vertellingen hunne ziel te verkwikken en hun lighaam in rust te houden ware geweest. Onze natuur haakt naar bezigheid of gezelfchap, en onze begeerte heeft geen tuslchenpoozing; indien ze gedwongen wordt, zal ze , als eene famengeperste volle zak, zich door uitbarsting eenmaal ontlasten; ten zii de geest des kinds , door langduurige onderdrukking, van zijne wezenlijke beginfels beroofd ware.

Het befef van zulk eene onverfchillige handelwijze , baart verontwaardiging in een braaf gemoed ; het volmaakte maakfel des Scheppers ontaart, en wordt, op zijn minst, misvormd, door de vernielende Engelfche

ziek-

Sluiten