Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(53)

ring van kunften en weetenfchappen. Wie zou zijne kinderen beter huwiijksgoed kunnen mede geeven? salomon begeerde alleen „ een verftandig hart " en 'God gaf hem heide rijkdom en eere.^

Onttrekt u niet, welmeenende ouders! om eene onderneeming, waar van het genot van heil of onheil, in deze waereld, waar van de vergenoeging des geestes, of de bitterheid der ziele, voor iemands geheeien leeftijd afhangt, te helpen befluuren. Ik meen het huwelijk Zorgt in tijds, dat gij het vertrouwen van uwe kinderen bezit, als hunne beste raadgeevers, in dit geval. Draagt hier meer zorg voor, als voor eene naauwkeurige bewaaring, tegen het huwelijk. Want een vogel blijft in de kooi niet, zo dra 'er ontkoming is. Belet het huwelijk niet, wanneer de partijen, buiten u weeten , mogten

verbonden zijn. Hoe pligteloos dit

van uwe kinderen ook gehandeld zij, zo laat alleen de gewigiiglte redenen hier fpreeken- Laat het gewigt van zulke redenen egter nooit van uwe rreening alleen, maar van het oordeel en de uitfpraak, van de onpartijdigften uwer vrienden afhangen. Ziet minder op familiebelang, minder op fchatten, dan op zuivere liefde, verdienften en deugd. De ouders van epaminondas waren van armoede onbekend, en hij werdt de eere en glorie der Thtbanen. Socrates was de zoon van eenen ambachtsman, zijn moeder was eene vroedvrouw. Horatjus vader was flegts een vischinzouter en de zoon van eenen vrijgemaakten flaaf. ViRcitms was de zoon van eenen Pottebakker. De Admiraal d e D 3 rui*

Sluiten