Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S6 )

Och! waar 't tok voor de jeugd, door oudermin gedreeven ,

Nooit tot gebruik gegeeven l Gevoelde zij Jlegts eens der oud'ren [mart of vreugd,

Ze omhelsde wis de deugd: Wat meest onsaardsch geluk bevordren kan, of hindren

Berust in onze kindren. Hoe-treuren we om hun leed; wat zijn wij blij te mot

Lacht hun Gods zegm toe!

Hier zoude ik mijne Redevoering kunnen afbreeken, de tijd daartoe gefchikt, zoude bet zelfs toelaaten , dan, daar het voor jonge heden gevaarlijk is, te waanen, dat flegts de ouderen alléén , piigten omtrent kinderen, m acht te neemen hebben, wil ik het blaadjen eens omkeeren, en de piigten der kinderen omtrent hunne ouderen befchouwen.

Eer ik: hier egter toe overgaa, wil ik de Heeren Liefhebbers der Muziek, ook de Zangers en Zangeresfen verzoeken, de verveeiing van mijne eentoonigheid aftewisfelen,met hunne itreelende ftemmen en lieflijk maat-

JON-

Sluiten