Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 60 )

£ tot in eeuwigheid!" Deze ftree.

lende verwondering, zal uwen geest ve helvorroên. ^ verfteiken > en uw hart

eer? afteef tÏÏ^™ die, genen ' welke° ve?maaïen ™bb?n van de tijdverkwistende rXid- n cu al-vro^g Ultmunten in leergiewdké c.?- DDeI,jke 8eleerdheid» van „ raad is Jn vcorfpoed , en een toe-

bezttffa 'Ve^rP°^" J*> voor heure cezitteis, Da het getuigenis van d.ogk-

riiWnm " cen toom voor de jongheid, een

" vóór HPnV°°i deD armen> een ^raad

;; ™oiSa"ikea'eD een verheugiDsvoor

Heeft de Voorzienigheid, u een vlug verftand gelchonken, rnaatigt het vooral van

aTnenie?Srebeidt°0g,ij b-ijaSe ^genh°eid Met pen B§« ^ WbSlï

ïfS.6' °MrV,0ed -Van vruchfen voortf ten zM weeldnge zijtakken befnoeid worden. De u.tneemendheid uwer talenten zal, , vóór dat uw oordeel vast is, u van het eene £«,?«fiatmus vervoeren, tot het andere, en deze ziin dat'£en' k3D °P, Z1'j'n minst 0°rZaak

geregek engarbeidZ0 Veel ichoone^ ™ar ongcregeicien arbeid, geen beroep, geen anrnt en fomtijds geen brood hebt. P Valt dus in 't Jeezen van boeken, in 't

eefoprehetVanndèreieDfChappen' va" he' fchrifïer, M? J:r L,Tl geen^entimenteele ïcnmten, zij verrukken; maar onderwijzen

eenkbeelden, leest nog minder andere nutte-

loo-

Sluiten