Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

want met dezelfde maate, waarmede gij meet, zal u weder toegemeeten worden: en , wilt gij uw fortuin , met eenige zeekerheid van een goeden uitflag beproeven , gedraagt u dm in zi n afweezen, op zijn comptoir, winkel ot fabriek, nog naarftiger en getrouwer, dan in zijne tegenwoordigheid.

Hoe uw lot ook zij m deze waereld , blijft 'er moed g bij- Bezit m alle gevallen van tegenfpoed, zelf in de treffendfte, een gepast beleid Door moed en beleid zijn Ten allen tijde de vreesfelijkfle gevaaren afgeweerd , en tot verbaazing van verftand en oordeel , de grootfte onderneemingen volvoerd. Zo verfloegen in den krijg meermaalen „ de duizenden, hunne tien duizenden. Zo flocgen davids Melden door het Leger der Philiftijnen , „ en haalden water, „ uit Bethlehems Bornput." Zo verfloeg mauuits de Spaanfchen, bij Nieuwpoort. Zo verbrandden de wit en de rdiTïR de Lngelfche Scheepen, op Cb-ittam J.o verrichtte de laatfte veele andere dappere daadcn , en zo vogt zoutman tegen parker. Meent niet, dat dit een bijzondere gaaf is, waarvan gij, voor u, misgedeeld zijt; deze meening is eene dwaaling en duidt reeds gebrek van moed aan. Maar zijt gij in uwe'onderneemingen gelukkig, zo wordt niet wreed. Een overwinnaar moet edelmoedig zijn. Ook vraagt niet, door trotschheid verblind, met den veroveraar alexandek: Of 'er nog geene andere waereld te over" winnen zij?" Maar gedraagt u , als de Veldheer washtngthon. Gebeurt nogthands het tegendeel wordt uw moed en beE j \&v\

Sluiten