Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<86 )

Hit* heil, der vriendfchap toegezeid,

Zijn meer, dan 't wuft genot dér zinnen:

En 't vaderland! ... Maar 6! die vreugd —

Geen pen befckreef haar ooit... Gevoel ze, 6 vriend der deugd'.

■ g

Sluiten