Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zal voor hun en ons met één, En dus, met recht, voor 't Algemeen, Deez* dag, —— een dag van vreugde blijven, Van zulk een vreugd, wier zoete fmaak, Al 't zinu'lijk zoet, al 't aardsch vermaak, Oneindig overtreft, en duurzaam zal beklijven.

Onder alle de Vermogens,

h o o g-g e a c h t e,

MET DE BESTE OOGMERKEN^

ALHIER

SAAMVERGADERDE MENSCHENVRIENDEN!

ZEER AANZIENLIJKE

HEEREN en VROUWEN!

MIJNE

Sluiten