Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 97 )

maar dat men zich dezelve overal, ten allen tijde en in alle omflandigheeden deelachtig maaken kan; mids, en hier komt het op aan , onze denkwijze en neigingen volmaakt ftrooken met de omflandigheeden , waarin wij ons bevinden , of omgekeerd , wanneer de omflandigheeden van dien aart zijn, dat zij, op eene meer dan gewoone wijze, aan onze verlangéns beantwoorden.

Men verftaat echter in het algemeen onder het woord genoegen , alleen eene voldoening van onzen lust of begeerte , vergezeld gaande met eea zeker ftreelend gevoel of aangenaame aandoening; het zij nu, dat dezelve in de daad daar mede gepaard gaa, of zich flegts als zodanig vertoone , dit laatfte hangt veelal, zoo niet altijd , geheel af van de onderl'cheiden wijzigingen des gevoels, of des fmaaks , en der meerdere of mindere vatbaarheid van den mensch; immers alle genoegens kunnen niet gezegd worden , wezenlijke aarigenaamheedcn in zich te bevatten, en dit zal uit het volgende duidelijk blijken.

Stelt eens, dat iemand zo bedorven van hart en van zulk een flegten fmaak ware, dat hij alleenlijk in wreede moorddaadige handelwijzen, of in het veroorzaaken of aanfchouwen van , het vetderf, of ongeluk van andere fchepfelen , of zelfs van zijne medemen* fchen , genoegen vonde , dan zeeker is zulks aan niets anders, dan alleen aan zijnen' wanfmaak toe te fchrijven , daar het 'er hemelsbreed van af is , dat in de voldoening van zulke affchuwelijke neigingen iets wezenlijk aangenaams zoude te vinden zijn,

Men herinnere zich hier bij de aloude fliergevegten der Spanjaarden; de haanen-gevegten G der

Sluiten