Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 151 )

en Maatfchappien waar de eigenliefde niet in eene ondeugd is ontaart, moet alles noodwendig uitloopen op orde, dat is op het geluk van elk bijzonder Lid, zo wel als op de welvaart van het algemeen.

Wij eerbiedigen hier in de volmaakte wijsheid eener aanbiddelijke Voorzienigheid , en zeggen, met den onfterffelijken pope: ,, De mensch behoeft, als de edelmoedige wijngaard, onderfteuning; zijne kracht ont„ fangt hij uit zijne omhelzing; dePJaneeten draaijen wel ieder om hun eigen as; maar tevens ook alle te famen om de zon ; „ onze ziel heeft dus ook twee bewegingen, „ de eene betreft haar zelve, en de andere „ het groot geheel; op deze wijze heeft de „ God der Natuur het Heelal verbonden, en „ gewild dat eigenliefde en liefde voor het algemeen één zouden zijn." Hier mede achte ik, geëerde Hoorers en Hooreresfen ! het tot dus verre verhandelde genoeg beweezen, en daar ik de gegrondile verwachting heb, tegen zodanige menfchen tefpreeken die hetzigals een genoegelijken pligt reekenen , hun geluk, en dat van hunne natuurgenooten , te bevorderen, zo vertrouw ik dat het u Eds. niet onaangenaam zal zijn , een tafereel te zien fchetfen van dien Edelen en weldenkenden , die , door die waare drangredenen welken wij aanflipten, aangevuurd^wordt, om tot algemeen" nut, werkzaam te zijn.

Maar laat ik hier een weinig mijn' arbeid ftaaken; gij, Kunstminnaars en Minnaaresfen der Muzijk! die den luifter onzer Maatfchappij op dezen onzen feestdag helpt bevorderen,

ver-

Sluiten