Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 188 )

kert onze hoop op het uitzicht in eene gelukzalige eeuwigheid.

Kundigheden vormen de menfchen tot nuttige burgen in de famenleving, door eene onderlinge mededeeling van nuttige ontdekkingen. — Verre de meeste uitvindingen in kun den en weetenfehappeu, waardoor men een meerder voordeel of gemak in de beoefening van Fabrieken , handwerken en landbouw heeft trachten toetebrengen, zijn ten grootlten deele voor den geringen burger nutteloos geweest, om dat zijne weinige kundigheden te kort fchooten, om dien befebouwenden voordragtte verdaan, en de voorgedekte zaak, in de beoefening , op zijn beroep toetepasfen. •

Men heeft dus, tot nog toe, alleen gewerkt voor meer geoefende verftanden, welke het voordeel, dat door die opgegeeven verbeteringen zou kunnen ontdaan , wel inzagen , maar zich niet in daat bevonden, om tot de dadelijke beoefening medetevverken.

De geringe burger hoort dus wel eens van nuttige uitvindingen fpreeken , welke in zijn beroep meer voordeel en gemak zouden gceven; maar hij blijft onkundig, waarin dezelve beftaan. En is Bij zo gelukkig,

het boek in handen te krijgen , waarin de middelen worden befchreeven, welke hij moet aanwenden, om dat meerder voordeel uit zijn beroep te haaien, dan zal het dikwijls gebeuren, dat hij den Schrijver, over deszelfs onkunde in deeze zaak, befpot. — De goede en eenvoudige werkman is alte onëryaaren , om den belchouwenden voordragt te verdaan , die doorgaans in een ft ijl gefchreeven is, alleen

Sluiten