Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 189 )

leen met oogmerk, om den aandacht van kundige en geoefende lezers optewekken._

De werkman vind daarin niets van zijne gewoone kunstbenaamingen , die voor hem het voorilel toch verflaanbaarder zouden hebben gemaakt. Hij wordt derhalven uit dat boek niet wijzer.

Ondertusfchen heeft de Schrijver deeze en dergelijke kleine bijzonderheden, of niet geweeten, of hij heeft ten doel gehad, alleen de groote , de voornaamfte trekken daarvan te fchetzeri, en aan de kunde van den beoefenaar overgelaaten , ■ om de bijzonderheden , daarbij 'vereischt wordende , naar de onhandigheden te fchikken. Men fpreekt

de geringe ambachtslieden aan, als menfchen die van de Hoogefchool komen; en men herinnert zich niet, dat ze nog de eerfte beginfelen van onderwijs moeten genieten.

Inzodanigen toeltaud bevind zich de geringe burger, en men befchuldigt hem, in de meeste gevallen, te onregt van ftijfzinnigbeid, om de voorgefchreeven verbeteringen,

in zijn beroep, te beproeven. Men

meent dat hij het voorftel geleezen en begreepen moet hebben; en op deeze vooronderftelling noemen wij hem onbuigzaam, eigenzinnig , en verkleeft aan de oude gebruiken;_ terwijl die eenvoudige man geheel onkundig is van de hervorming, welke men in zijn beroep heeft trachten te maaken. — lïn zijn veele dier opgegeeven verbeteringen , bij onderzoek, en na 'er de proef van genomen te hebben, nietal dikwijle gemist ? Oe ondervinding zal dit vuor ons met ja beantwoorden. Waarom zouN 4 dea

Sluiten