Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

Over de Verpligtingen van eenen Braaven Huisvader , en zulk eene Muismoeder in 't gemeen Burgerlijk Leven. Benevens eene aanwijzing der gemeene Oorzaaken > waar door in zo veele Huishoudingen zoo weinig geluk plaats heeft

DOOR

MARTINÜS BODISCO,

AAN WIBN EENE

GOUDEN EERPENNING

IS TOEGEWEZEN.

Sluiten