Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ii )

,, voor mij zeiven , dar ik, als Huisvader ,we-l pligten zal te betrachten hebben , die zo niet bijzonder mijne Vrouw raaken, en deeze wel „ wederom zolanige, daar ik niet mede te „ doen heb."—Wel nu. Huismoeder ! wat denkt gij'er van? —„dit geloof ik ook , zegt . ij; nu „ van agteren ingezien zijnde Item ik dit volko» ,, men toe; wat heeft toch mijn Man met fchrob„ ben en fchuuren van nooden, dat kan zijn „piigt niet zijn ; en terwijl ik van zijn werk „ niets verftaa, kan dit te verrigten mijn piigt „ ook niet wezen." — Wel geoordeeld , mijne Vrienden! en daarom heb ik begrepen , dat ik, om hier door te beter aan het oogmerk der Maatfchappij te voldoen , voor u te duidelijker , en dus te nuttiger te wezen , uwe pligten op deeze wijze moet onderfcheiden.

Etrjle Afdeding. Bijzondere pligten van eenen braaven Huisvader.

Tweede Afdeeling. Bijzondere pligten van eene braave Huismoeder.

Derrie Afdeeling.

Gezamentlijke phgren van eenen braaven Huisvader en zulk eene Huismoeder, in 't gemeen burgerlijk leven.

EER.

Sluiten