Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i?)

twee laat Hen vol drek t zeker, en onaffchei-le* lijk, verknogt zijn aan het mentchelijk leven, is juist om die redcsn, deeze vermaanmg hoogst noodzaakelijk : en in de daad hoogst waardig aan den man van vvien zij voortkomt, en het Uodlijk boek, waar in zij gefchreven ftaat. Dat gij dan, waarde Huisvader! bij uwe vrouwe woont met verftand, is eene les, zo ^gemeen nuttig, dat zij niets minder behelst dan eenen regel voor u,naar denwelken giju» indien gij uwen piigt wilt doen, hebt te fchikken. — Het is toch onmogelijk, om alle die mindere en meerdere gevallen, welke in uw huisfelijk leven voorkomen , te befchrijveni Wat gebeurt 'er. immers dikwijls niet veel: wat komen de dingen niet vaak onverwagt voor: hoe onberekenbaar zijn veeltijds de gevolgen van niets beduidende oorzaaken* wat \t dan ook gebeuren moge, woont bij uwe huisvrouwe met verftand, gedenk in al'e

onhandigheden deezes levens , dat gij verpiigt zi t voorzigtiglijk met uwe huisvrouwe te handelen; wees f.egeevend omtren' haar, verg haar nooit iets dat onredelijk of onverftandig is. Komen u dingen voor, waar in u uwe driften fouitijds te verre van 't fpoor der reden zouden doen dwaaien, wees dan op uwe hoede, maatig en bepaal dezelven, zo veel u mogelijk z j , door het denk'eeld , dat ook zij, een mensch is, vatbaar voor verkeerde indrufcfelen; geleid haar dan ten goede, door een verftandig gedrag ten haaren opzigte; raas noch tier niet tegen haar, dtt is niet het werk van verftandige Huisvaders, maar veeleer van die onredelijke en laage fchepfels, & die

Sluiten