Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 56 )

Z&Xtï^të hu!f ^ belangen P«i«ten*doen' Jien welk " reeLs ht:»^ m aanzfene hebben rï ^ Z1J ten d<*. &evalis het, v„ ,ec" ho,l,den- - '» dit Huisvaders e», Hu. m ede ' 9F tf"** braaveri en vverkliede^-Sn^0^"6 dienst' I.eggen,noph ben iets\^k- ^ ien,len °P te zich zei ven recht en billift • °n' dat ni'« ften alleen, ïofgS.^ hï T^B*e g^aakt, mag men vnn IlPbed'ng met «en tweeden , moet met, hen L r Wrgen' Tei1 voorbeeld voor ga„ "T 'j^ BW een goed ZJÏ»5 als de Huiltader ° h " niet vreeffld «ich in allerlei 0 !ï AH!Moed« zei ven gep, en eveuwe vnn , te buiten g«n-

«abW en Terend dienstboden fen

der«ienfmoe! men S mef^r fischten ? Te" ^ handelen ; ,'chelder,,nyIg befehetdenheid beweg met om go de dienst, , f tleren' is de te behouden. Eindeli ^ rno .f" te kri^en of h"n werk naar behooreihT men- nen vo<>r «nen zijn voorde" TnL nin > "^mcrmoet zonder ooi tnneT'dfe^

^ind^4^rtSffive1; S 3.

^ waren o^i^

die

Sluiten