Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

ZESDE OORZAAK.

Verkeerd begrip van geluk , of onvergenoegde heid.

Ach ! waren alle menfthen w;js,

En wilden daar bij wel, Deeze aard' waar' hun een Paradijs

Nu is zij meest een Hel.

Dit zeggen van eenen ouden Dichter wordt in de daad , uiet betrekking tot veele Huisgezinnen, maar al te zeer bevestigd, 't ls zo, de menfehen hebben veelal geen recht denkbeeld van geluk; veele denken, als dit of dat met hen gebeurde , dan zouden zij eerst recht gelukkig zijn; maar geloof mij, Lezer! daar is geen waar geluk zonder deugd: ik beroep mij weder op het verdienftelijk werkjen van den Eerw» fton, die het onwrikbaar verband tusfehen die beiden, zo klaar heeft aangetoond; — maar daarenboven is 'er ook zelden deugd , zonder tea m'nfte eenig waar geluk, — indien men zelve maar wel doet, indien men maar, zo veel in zijn vermogen is, zijnen piigt betracht, dan zal men ook zelve hier door eene maate van geluk genieten: — wat 'er dan ook anders moge ontbreken, hoe men ook denken moge , in zekeren zin ongelukkig oe zijn, her denkbeeld van zijnen piigt b tracht te hebben , zal ons. reeds een aangenaam en ftreelen 1 denkbeeld zijn, en wanneer maar geene onvergenoegdheid de hoofdrol fpeele ; wa»neer men ipaar wel te vreeden is met zijn lot; wanneer

men

Sluiten