Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?8 )

J^fr'^fr het'. ,door den t!'d "verflaat, tof «nfchadehk misbruik.- Even eens is het nol met het ƒ/>,/. gezelfchappen e, z. ge£«D*Se?Sa een gaat ?ich 0ok hieTin te buiten Al f

eene°Lf;Jnde r°P het ,b<^ dat nIlee" voor eene korte uufpanmng, maatig gehruikr konde worden, maar dik, erf buitenfpoorig en ne, verbaazende infpanning van geest hehandeld wordt, waagt men veeltijds het'geld aan de bednegelijke kans, om /ets te S nen, terutjl het einde da. r van is een taaie beurs en een berooid hoofd. - Ook zoekt

Hui*"'! gedl,Un'\ -«-"cl-Ppen buiten s huis, daar vermaakt men zich wel ter* Wijl men niet bereekend dat de kostelijke'tiid

ten nutte van het Huisgezin, of t t edeler beztghe.en gefchikt, hier mede verloopt en ver! Joren geraakt. Ik behoef u niette zeggen" hoe

ï! 'VT din«Cn' d'e ik «nfaar^en

Tlïl }<' t", fteeds ten natuurlijken gevolge

of vermeed vera»nd™g tokiÏÏfJ oi vemeerdenn? van uitgaaven; en daar door! ongenoegen in het Huiselijk even en dus weinig geluk in de Huishouding. '

NEGENDE OORZAAK.

Verfchil yan Godsdier/Jlige begrippen.

Zoude men zich niet verwonderen, dat de Godsdienst ook eene oorzaak k.moe o< leveren van het weinig geluk in ibmmige Huisbou! duigen? En echter, dit is zo: de droevige ondervinding flrekt, bij veelen ten bewijze.

Niet

Sluiten