Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89)

rnnnrflase zal vertrekken. Hunne goede lpooruage ^ bewonderen, ook mij

SS 5n t\te1JrSaaken, terwijl ;ik tevens de bakens. door dit ontwerp , op den weg ïiines levens opgericht, als wetten, aan mij ïïve voorgefchreven , in het oog zal houset daar, waarde Landgenooten! het geen /,iet oaaJ' ^„ lT1 tp 7eS2en had, om u tot f' ïïdwM-d ïelS op te§5en. 'Lang heb ï\b3 geSnTof ik dit-andwoord, ifc in neradu », . vraao-ers in zoude

^STkd.rof?ik me' hetzelve, fpreeken^Cïnt Üliedén, zoude blijven voordgaan j dan , de tot Uiienen » « algemeen,

^HeïfSeekt van zeiven, dat het voorftei tweeledig is , als bevattende: A Eene korte fchets der verpligtingen , van A " eenen braaven Huisvader en zulk eene

" Emoeder, in het gemeen burgerlijk

! leven," --- En n Eene aanwijzing der gemeene oorzaaken, B " waar door! in veele Huishoudingen, zo

l, weinig geluk plaats heelt.

A.

In de beandwoording van het eerlte Lid, zalik deeze orde vol|en: jE?a

Sluiten