Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Een algemeen denkbeeld trachten te seeven, wat het te zeggen is, Vader en Moeder genaamd te worden, zo op zichzelven, als in de betrekking, waar in deeze benaamingen , hier voorkomen, n. Een hoofdpligt opnoemen , welke tot een grpndflag dienen moet, 'waar op alle de andere phgten gebouwd, en tot een nchtfnoer gefteld wordt, waar naar de" zelve geregeld moeten worden ; en dit korthjk ontwikkelen. ' lt

IU' bedoeMdelijk'/e ^«gtingcn, die hier bedoeld worden, zo uitvoerig als het noodzaaklek, en zo beknopt als het mij mooghjk is, afïchetfen. 1 I.

Men noemt Vader en Moeder, een Man en eene Vrouw, door plegtige en openlHke rouw aan elkander verbonden, eS vel'

voordeel !C TT echt? ^.deKn ,ieb^ voordgeteeld. In deezen zin z in deeze hunne benaamingen natunrlijk, en ook a een wettig en dus befchouwd, 'dan hebben l ui ne verpligtingen al]een betrekking tot deeze hunne kinderen , en (trekken zich uit tot df/f've'°P™eding en onderwijzing, in alS wat tuttig, en noodzaaklek, te weeten i Om hen volgens de regelen van den Godsdl.en,st',het gevaarlijke der verleiding, en het

ïfC 0n<leUgd te leereu ke"»e«" dia' hen fTpenen» en deezen te doen fchuwen" ?e houaen °°nV e?d<* deugd voor !L™ ' "~ te doen betrachten, en, langs deezen weg, tot eene gelukkige beftemmffivoor da eeuwigheid, op te leiden. g*

Som-

Sluiten