Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 108 )

„ zullen zich de mannen al mede bemoeien

,, met het geen wij koupen, eeten ofdrmken

,, moeten?'' y\l wederom misgetast,

lieve Vriendinnen ! Uwen haat wil ik mij vooral niet op den hals haaien ; gii lieden kunt onze goede bedoelingen te veel 'bevorderen • ik zoek met eeen gezag te fpreeken! wij zulien het te famen eens beöordeelen en»ijzult overtuigd zn, dat ik, door deezen' pligV hier opzethjk te noemen , juist op het oo/hebbe u niet , buiten uwe lchuld , ongelukkig te maaken. ° °

lk onderftel nu tot braave, eerlijk denkende, oprechte Huismoeders , te fpreeken; en dan moet naar mijne gedachten, eene vrouw noodzaaklyk weeten , tot welk eene hoogte zii haare verteeringen brengen kan. Eene vrouw (dit is toch zeker,) kan hier in veel, en wel voornnameiijk , mede of tegen, werken. Dit dan niet weetende, zou zij ligtli'k, zonder zorg of nagedachten , in haare uitgaven, te verre kunnen gaan ,en verder dan haares mans verdiensten op konden weegen ; zij zou dit «Ifs uit goedhartigheid kunnen doen , zonder daarom den naam van eene verkwistfter te verdienen. Liefde en zorg voor haaren man, bu voorbeeld , zouden haare maalt, d , haare wooning , haare huisfelijke noodwen ligheden te verre kunnen uitbreiden : te verre gaande liefde voor haare bloedverwanten , en andere vrijden en vriendinnen , zou hier van ook oorzaak kunnen zijn , zonder dat zij daarom ophield eene braave vrouw te zijn • om deeze redenen, derhalven, reeken ik den man verpligt, zijne vrouw hier van, (niet op

een-

Sluiten