Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *34 )

braave Huismoeder, wars van luiheid, doet zulks niet, maar neemt haaren tijd in acht, en betracht haaren piigt.

Zuinigheid moet met naardigheid gepaard gaan. Gewis de man kan veel buitens huis verteeren, maar de vrouw , zonder noodzaake, in huis nog meêr! — „ Een vrouwe kan f, meer verteeren met een leepel, dan een / s, man k>n winnen met een fchepel;" zegt onze Vaderlandfche dichter cats; en van waar komt dit? — Die daaglijkfche kleine uitgaven , niet met oplettendheid bedeed , doen het geld verdwijnen eer men het vermoedt, en zonder dat men dikwerf zelfs begrijpen kan , waar het beland is. Hier delt eene braave Huismoeder haare eer in, om geenen Huiver onnut te bedeeden. Ik zoek hier ondertusfehen niemand te bepaalen , hoe verre de verteeringen uit te breiden: elk riclu te die in, naar de inkomden, en houde vooral in het oog, meer voor, dan achtervvaards te gaan: de oplettenheid in de uitgaven komt bij armen en riiken te pas.

Eene braave Huismoeder zorgt vooral, geen verkwister voor haar zelve te zijn. 'Er zijn vrouwen die zulks doen door, buiten haare mannen, lekker te eeten en te drinken; die eens gaarne fmullen, zo als fommigen het noemen; en die wat befchaafder zijn, zeggen , eenige verfnaapering te gebruiken; an^ dere wederom door nondeloozen opfchik, en de verfpilling daar aan verbonden. — „ Dat s, dit laatde plaats heeft, (merken hier moog9, lijk fommige vrouwen aan) dat kan waar ?? zijlij de vrouwtjens hebben het zwak nog

Sluiten